Pages

Sunday, August 8, 2010

CADANGAN BEKALAN YANG PERLU DALAM MENGISI RAMADHAN


Ramadhan   dijelaskan   oleh   Rasulullasaw    sebagai   syahrul   azhim mubarak, yakni bulan yang sangat agung dan berlimpah keberkahan serta kebaikan.  Bulan  yang  pada  sepuluh  hari  pertamanya  tercurah  rahmat, sepuluh hari keduanya  berlimpah  maghfirah (ampunan) dan sepuluh hari terakhirnya pembebasan dari api neraka.

Masih  banyak  lagi  keutamaan  yang  menghampar  di  bulan  Ramadhan. Tapi semua itu tidak mungkin dapt diraih tanpa ada persiapan-persiapan yang  serius.  Di  sinilah  peranan para dai, ustaz, ulama dan organisasi Islam sangat diperlukan untuk  menggerakkan tau'iyah Ramadhan, yakni memberi panduan dan kesedaran kepada masyarakat tentang Ramadhan dengan                              segalkeutamaannya                    serta     bagaimana                  menyikapi                             dan mengisinya.

Keperluan  untuk  memberi  panduan  dan  kesedaran  Ramadhan  bukan hanya menjelang Ramadhan tetapi harus dilakukan seawal mungkin agar nantinya ketika  masuk pada bulan Ramadhan masyarakat sudah faham bagaimana mengisi Ramadhan  dengan kesedaran dan kefahaman yang tinggi, sehingga mereka dapat memberi tumpuan kepada ibadah di bulan Ramadhan ini seoptimum mungkin

Betapa pentingnya pembekalan mengisi bulan Ramadhan ini dapat di lihat senarionya     di                       zaman            Rasulullah.   Para    sahabat    Rasulullah   yang keimananny sudah  mantap,  masih  lagi  diberi  taujihat  (pengarahan- pengarahan) oleh beliau  ketika akan memasuki Ramadhan. Inikan pula kita yang keimanan jauh dari taraf sahabat sahabat di zaman Rasulullah       

Bekal   Utama 

Secara pribadi, setiap muslim wajib membekali dirinya dengan persiapan optimum  yang  berkaitan dengan ibadah Ramadhan agar secara internal bersedia memasuki bulan Ramadhan.

Ada dua persiapan penting yang harus dilakukan dalam rangka  tau'iyah Ramadhanyakni mempersiapkan pribadsetiamusli(i'dadun nafsi) mempersiapan bi'ah (persekitaran) yang kondusif.Persiapan pribadi itu terdiri dari lima hal. Pertama, I'dad Ruhi Imani, yakni persiapan  ruh  keimanan.  Orang   orang  yang  soleh  biasa  melakukan persiapan ini       seawal                 mungkin           sebelum   datang      Ramadhan.           Bahkan mereka           sudah                  merindukan     kedatangannya        sejak          bulan   Rejab    dan Sya'ban. Ini dapat  dilihat dari doa mereka, "Ya Allah berikanlah kepada kami keberkatan pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada Ramadhan."Dalam rangka persiapan ruh keimanan itu, dalam surah At-Taubah Allah melarang  kita  melakukan  berbagai  maksiat  dan  kezaliman  sejak  bulan Rajab. Tapi bukan bererti di  bulan lain dibolehkan. Hal ini dimaksudkan agar     sejak bulan Rejab iman kita  sudah meningkat. Boleh dikiaskan, bulan                            Rejadan                 Sya'ban  adalah   masa            pemanasan    (warming                up) sehingga              ketika         mul start  memasuki  Ramadhan  kita  sudah  boleh meluncur seperti biasa

Kedua,  adalah  I'dad  Jasadi,  yakni  persiapan  fizikal.  Untuk  memasuki Ramadhan  secara fizikal, kita perlukan tahap kesihatan yang lebih baik dari  biasanya.  Sebab jik fizikal                                                                      lemah,  kemuliaan-kemuliaan  yang dilimpahkan  Allah  di  bulan  Ramadhan  memungkinkan  kita  tidak  dapat meraihnya  secara optimum. Makanya, pada bulan Rajab Rasulullah dan para  sahabat   membiasakan  diri  melatih   fizikal   dan  mental  dengan melakukan  puasa  sunnah,  banyak  berinteraksi  dengan  al-Qur'an, biasa bangun  malam  (qiyamul-lail)  dan  meningkatkan  urusan  mengambil  tahu dan mengambil berat ehwal masyarakat.

Ketiga, adalah I'dad Maliyah, yakni persiapan harta. Jangan salah faham, persiapan harta bukan untuk membeli keperluan logistik buka puasa atau kuih-muih  lebaran sebagaimana yang menjadi tradisi kita selama ini, tapi untuk  melipatgandakan  sedekah karena  Ramadhan  merupakan  bulan membanyakkan  sedekah.  Pahala  bersedeka pada  bulan  ini  berlipat ganda dibanding bulan biasa.

Keempat, adalah I'dad Fikri wa Ilmi, yakni persiapan fikiran dan ilmu. Agar ibadah  Ramadhan dapat di optimumkan diperlukan bekal wawasan dan tashawur  (persepsi yang  benar  tentang  Ramadhan.  Caranya  dengan membaca  berbagai  bahan  rujukan  dan  menghadiri  majlis  ilmu  tentang Ramadhan  yang  boleh  membimbing  kita  beribadah  Ramadhan  dengan sempurna  sesuai  tuntutan  Rasulullah.  Menghafal  ayat-ayadadoa-doa yang berkait dengannya, menguasai berbagai masalah dalam  fiqh puasa dan lain-lain juga penting dilakukan.

Selain persiapan-persiapan individu tersebut, persiapan sosial juga sangat penting                 dalam       mewujudkan    Ramadhan    yang    sempurna,    kerana betapapu semangatnya  seseorang  itu  menyambut  Ramadhan,  tetapi kalau  persekitarannya  tidak  selari dengannya seperti jika dia berada di tengah   masyarakat yang mengambil    enteng                puasa,     maka         peribadi tersebut akan terkena juga pengaruh dan godaannya.

Pengkondisian persekitaran itu perlu dilakukan di mana saja. Di rumah misalnya,                    sebaiknya   memberi    semangat   anak-anak   dengan   nasihat tentang  puasa, dibelikan kain sejadah atau mushaf Al-Quran yang baru. Di persekitaran luar  dipasang berbagai publisiti seperti spanduk, sticker,brosur  dsb  untuk  mengingatkan  masyarakat  tentang  Ramadhan  dan keutamaannya.

Tak  kurang  pentingnya,  masjid  dan  mushalla  hendaknya  dihias  lebih indah,  bersih  dan  nyaman.  Sehingga,  orang  yang  berada  di  dalamnya merasa lebih selesa,  tenteram serta merasai suasana ramadhan. Begitu juga dengan kegiatannya harus  beraneka-ragam dan bersepadu. Jangan cuma  tarawih  dan  buka  puasa  bersama  (ifthar  jama'i)  saja  tapi  buat halaqah  Qur'an,  tadarus  bersama,  kajian  tafsir  dan  fiqih  dan  lain-lain. Laksanakan                          program    sebanyak-mungkisupaya   masyarakat    boleh menyerap ke dalam warna Islami agar ia  berkesinambungan juga diluar bulan Ramadhan.
        

Puasa yang Berjaya

Ibadah Ramadhan yang berjaya dan terbaik adalah yang berhasil meraih ketaqwaadan bolemempertahankannyuntuselamsebelabulan berikutnya. Untuk  mencapai kejayaan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan.         Pertamameningkatkan                     kualiti          puasa                 yang     tidak      hanya menahan diri  daripada makan dan minum tetapi juga melatih jiwa untuk boleh berfikir dan berperilaku hidup Islami.

Kedua,  meningkatkan  interaksi  dengan  al-Qur'an.  Inilah  hikmahnya  Al- Qur'an  diturunkan  pada  bulan  Ramadhan  agar  kita  mengambil  iktibar untuk    melelebihkan            intensiti             membaca,        memahami                      dan                mengikuti tuntutan Al Quran . Mustahil orang akan bertaqwa kalau tidak mengkaji Al- Qur'an.  Ketiga,  memperhatikan  aturan-aturan  Allah  dan  tidak  dilanggar agar  terbentu kedisiplinan  diri  untuk  tidak  menyeleweng  dari  garis ketentuan Allah. Keempat, beri'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir yang menandakan dekatnya hubungan kita  dengan Allah karena selalu berada di dalam masjid, dengan jalan zikir, ibadah dan tafakur.·

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails